Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Sepcial Promotion

Mówienie powoli i niespiesznie

* Pierwsza wytyczna --- wzywa cię * do wypracowania sobie --- nawyku mówienia wolnego *  i niespiesznego, --- niezależnie od tego * czy się jąkasz, --- czy nie. * Prowadzi to do sposobu mowy,--- który jest powszechnie akceptowany * i respektowany --- oraz do bardziej zróżnicowanego * i zrelaksowanego --- sposobu mówienia, * który jest bardziej podatny --- na procedury terapeutyczne.
* Chwilowo zaakceptuj swoją trudność, *  postanów podjąć --- szczególny wysiłek *  w mówieniu powoli --- i niespiesznie przez cały czas. *  Może to nie być łatwe --- i będzie wymagać pewnej koncentracji, * szczególnie jeśli miałeś zwyczaj --- mówienia w sposób gwałtowny i szybki.*  Być może będziesz musiał --- włożyć wiele wysiłku * w mówienie powoli, --- ilekroć otworzysz usta.
* Pomocnym będzie --- spędzanie *  przynajmniej pięciu czy dziesięciu minut dziennie * ćwicząc samemu. * Możesz czytać, --- stopniowo zwalniając tempo *  w liniach, --- czego powinieneś używać * także w konwersacjach z innymi. * Następnie możesz --- zastanowić się nad tematami, * o których się dowiedziałeś * i omawiać je --- przed sobą * powoli i niespiesznie.
* Gdy przebywasz z innymi, --- zawsze staraj się * przeciwstawić uczuciu presji czasu. * W tej chwili --- oczekuje się od ciebie mówienia. *  Czasami --- możesz doświadczać * niemal panicznego uczucia pośpiechu i naglenia. * Myślisz, że jesteś pod „presją czasu” --- bez chwili do stracenia, * i masz to kompulsywne uczucie, --- że musisz mówić szybko *  bez poświęcenia momentu --- na przemyślane * i spokojne wysłowienie się. * Zrób wszystko, --- co w twojej mocy, * aby oprzeć się temu uczuciu presji.
* Osoby --- które mówią mniej płynnie * są  skłonne --- do obawiania się zamilknięcia, *  kiedy są skrępowane. * Dlatego sugerujemy, --- abyś podczas rozmów eksperymentował * z okazjonalnym pauzowaniem. * Wypowiadając zdanie, --- pauzuj chwilowo (bardzo krótko) między słowami * i frazami. * Nie ma potrzeby --- spieszyć się * – prawdopodobnie --- nie dajesz sobie tak dużo czasu, * jak myślisz - daj sobie chwilę. *  Dopóki nic się nie pali, --- to ludzie poczekają, * aby wysłuchać tego, --- co masz do powiedzenia. * Niech poczekają --- i nie spiesz się * z wypowiedzeniem „słucham” --- odbierając telefon.
*  Pauzuj! Daj sobie czas.
* Jeśli dysponujesz --- dyktafonem, * jest to dobry moment --- do przygotowania nagrania sposobu, * w jaki mówisz. * Przygotowanie nagrania sposobu, --- w jaki najczęściej mówisz niepłynnie,
* dostarczy ważnych informacji, --- które będą pomocne w terapii. * Przykładowo odsłuchując nagrania, --- powinieneś być w stanie określić co, * jeśli cokolwiek, --- potrzebujesz zrobić, * aby zakwalifikować swoją mowę --- jako wolną i niespieszną.
* Pytanie, --- które może się pojawić, * to w jakich sytuacjach --- powinieneś nagrywać * własną mowę. * Jeśli rozmowy telefoniczne --- sprawiają ci trudność, * możesz umieścić mikrofon--- blisko słuchawki * i wykonać kilka telefonów * - przynajmniej pięciominutowe, * a jeśli możliwe --- to dziesięciominutowe nagranie jest wskazane. *  Następnie --- poświęć czas * na odsłuchanie nagrań. * Czy mówiłeś powoli --- i niespiesznie, * a zatem nagranie --- stanowi przykład tempa, * w jakim powinieneś mówić? * Później --- będziesz używał tych nagrań * w celu studiowania mowy.
* Oczywiście, --- jeśli to możliwe * nawet lepszym sposobem --- byłoby studiowanie własnej mowy, * używając nagrań wideo (ale tym zajmiemy się na zajęciach). * Umożliwi to --- usłyszenie i zobaczenie *  co robisz gdy mówisz w sposób mniej płynny.*  Najistotniejszymi czynnikami --- decydującymi o postępie są,
*  (1) osoba musi mieć cel, * który wymaga lepszej mowy,
* i (2) tworzy sobie nawyk --- konsekwentnej * i systematycznej pracy,
*  aby osiągnąć ten cel.
– Gregory

* Kiedy już staniesz się świadomy,*  że zachowanie
związane ze zmaganiem, * które nazywasz jąkaniem---
jest czymś co robisz mówiąc, * a nie czymś --- co
magicznie „dzieje się z tobą,*  jesteś w bardzo
dobrej pozycji * do rozpoczęcia zmieniania tego--- co
robisz podczas mowy, *  więc możesz mówić
swobodniej.
– D. Williams* Łagodne jąkanie --- z przedłużaniem słów, *  których się obawiasz

* Ta bardzo ważna --- druga reguła * sugeruje --- ćwiczenie łagodnego i lekkiego jąkania * bez siłowego wymuszania. * Nie wzywa cię jednak --- do zaprzestania jąkania, * ale do robienia tego --- spokojnie, miękko, * ślizgając się --- do dźwięków słów * z lekkimi, luźnymi ruchami --- twojego języka, * ust i żuchwy. * Wykonywanie --- lekkich kontaktów mięśni odpowiedzialnych za mowę * czasami jest określane jako ---‘lekkie kontakty’. * Nie ma nic do zyskania --- przez wymuszanie mowy wolnej od problemów. * Zamiast tego, --- spróbuj utrzymywać lekki,*  zrelaksowany sposób mowy --- ze zmniejszonym napięciem. * Nie walcz, --- kiedy mówisz.
* Jednym ze sposobów --- określenie tego, * czy się zmagasz, * jest monitorowanie --- ciśnienia powietrza * nagromadzonego --- w twoich ustach. * Staraj się --- nie pozwolić * na zbudowanie --- tego napięcia * na ustach lub języku. * Staraj jąkać się,--- mając luźne usta * i język nie naciskając --- na dziąsła lub podniebienie. * Po co budować blokadę --- w ustach, * za którą --- jest tylko znacznie zwiększone ciśnienie powietrza? *  W pewnym sensie --- większość zająknięć *  jest rezultatem wysiłku --- włożonego w wymuszanie mowy wolnej od problemów. * Niestety --- mechanizm mowy * jest zbyt złożony, --- aby mógł funkcjonować prawidłowo, * kiedy wkładana jest siła. * Dlatego,--- jeśli będziesz w stanie * zastosować się --- do tej reguły * i pozwolisz sobie --- na lekkie jąkanie, * zarówno nasilenie, --- jak i częstotliwość * twojego jąkania --- ulegną zmniejszeniu. * Chociaż --- może to być trudne * do przeprowadzenia,--- rekomendujemy również, * abyś ćwiczył relaksację --- mięśni mowy. * W tym podejściu --- celowo napinasz mięśnie,
*  szczególnie mięśnie twarzy. * Następnie --- zwalniasz lub redukujesz napięcie, * tak --- aby poczuć różnice --- między tymi stanami. * Pomocne w łagodniejszej mowie --- będzie również
* przedłużanie --- pierwszego dźwięku słów, * których się boisz --- i potem wydłużenie przejścia * do --- kolejnego dźwięku * lub dźwięków --- tego samego słowa.*  Nie mamy tu na myśli --- przedłużania wszystkich dźwięków *  wszystkich słów, --- chociaż trening w dniu dzisiejszym zawiera również tą technikę *  Jednak pamiętaj o tym, --- że docelowo *  będziesz przedłużał --- tylko te słowa,  *  których się obawiasz,  *  powinieneś --- przedłużyć pierwszy dźwięk  *  i następnie --- wydłużyć przejście  *  do kolejnego dźwięku --- lub dźwięków tych samych słów. 
*  Może to oznaczać, --- że zrobienie powolnego przejścia  *  do kolejnego dźwięku --- potrwa sekundę lub więcej.  *  Oczywiście --- istnieją również pewne spółgłoski,  *  których --- nie można wydłużyć.  *  Spółgłoski te nazywamy --- zwarto-wybuchowymi,  *  odnosząc się do takich dźwięków jak  *  ‘p,’ ‘b,’ ‘d,’ ‘k,’ itd.  *  Niemniej --- używając lekkich kontaktów, (o tej metodzie dowiesz się więcej na kolejnych zajęciach)  *  powinieneś lekko przejść --- przez taki dźwięk  *  przez rozciąganie --- kolejnego dźwięku tego słowa.  *  Przykładowo --- na słowie ‘kat,’  *  wykonaj --- lekki kontakt na dźwięku ‘k’  *  i następnie --- zaznacz powolne przejście  *  do samogłoski ‘a.’  *  Ćwicz mówienie lekko --- i łagodnie  *  przez czytanie na głos --- przez pięć do dziesięciu minut dziennie.  *  Czytaj zdecydowanym głosem, --- ale dbaj o to, *   aby ruchy artykulatorów --- były rozluźnione i zrelaksowane.  *  Chodzi o to, --- aby przywyknąć  *  do używania delikatnej, --- lekkiej kontroli  *  twoich mięśni mowy *   niezależnie od tego --- czy się jąkasz,  *  czy też --- nie masz problemów.  *  Oczywiście wskazane jest również --- ćwiczenie przedłużania pierwszego dźwięku słów,  *  których się boisz.  *  Prawdopodobnie --- nie odczuwasz strachu i trudności czytając bez osób trzecich.  *  Jednak podczas czytania --- wybieraj pewne słowa,  *  na których --- spodziewasz się zająknięć.  *  Kiedy już dochodzisz do tego słowa,  *  zacznij eksperymentować --- z powolnym przesuwaniem się  *  i przedłużeniem początkowego dźwięku, *   a następnie drobiazgowo --- zaznacz wydłużone przejście  *  do kolejnego dźwięku. 
*  Przywyknięcie --- do tego łagodnego sposobu mówienia  *  może nie być łatwe.  *  Od czasu --- do czasu będziesz o tym zapominał,  *  dlatego powinieneś --- wykorzystywać przypomnienia. 
*  Przykładowo, --- możesz umieścić na lustrze  *  kartkę z napisem „pamiętaj, aby mówić łagodniej”  *  lub możesz --- założyć gumową opaskę na nadgarstek,  *  w ten sposób --- będzie ona nieustannie przypominać  *  o nakierowaniu twoich wysiłków --- na lekkie mówienie  *  powiązane --- z wydłużaniem początkowych dźwięków słów,  *  których się obawiasz.  *  Możesz także wieczorami sporządzać listę sytuacji,  *  w których --- pamiętałeś lub nie pamiętałeś o mówieniu, *   jak to zostało zasugerowane.  *  Gdy pracujesz --- na tymi regułami,  *  dobrze jest notować postępy w notesie.  *  Zacznij od jednej rozmowy zakończonej sukcesem,  *  następnie dwóch --- jedna po drugiej,  *  potem trzech z rzędu, itd. *   aż będziesz w stanie --- zgromadzić pięć kolejnych rozmówców,  *  z którymi --- rozmawiałeś powoli  *  w lekki, łagodny sposób jąkając się *   lub pozostając płynnym.  *  Mam nadzieję, --- że będziesz w stanie  *  przyzwyczaić siebie do mówienia bez wysiłku  *  z przedłużaniem pewnych początkowych dźwięków  i przejść. 
*  Przedstawiona wytyczna, --- sama w sobie  *  nie zatrzyma twojego jąkania,  *  ale pomoże ci --- zmniejszyć towarzyszące napięcie i stres.   *  Co sprawi, --- że będziesz bardziej zadowolony  *  z własnej mowy.
 *  Być może --- będziesz zainteresowany cytatem osoby niejąkającej się  *  pochodzącym z listu --- napisanego wiele lat temu  *  przez Thomasa Carlyle, historyka,  *  do Ralpha Waldo Emersona, 
*  datowanym na 17 listopada 1843 r. Napisał:

 *  Jąkający się człowiek --- nigdy nie jest bezwartościowy...  *  To nadmiar delikatności,
--- wrażliwości na obecność jego bliźnich,  *  jest tym, co wywołuje---
jego jąkanie. *  Nawet w tamtych czasach --- zdawano sobie sprawę,  *  że wrażliwość jest istotnym czynnikiem  *  przy pobudzaniu i utrzymywaniu jąkania.