Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Sepcial Promotion

Akt mowy to to złożony proces, składa się na niego kilka funkcji ściśle skoordynowanych. Żeby wypowiadane przez nas słowo brzmiało prawidłowo musi nastąpić koordynacja układu artykulacyjnego, fonacyjnego oraz oddechowego. Bardzo istotną rolę odgrywa również rozwój poznawczy – werbalizacji myśli.

 

Czynność mówienia jest w dużym stopniu zautomatyzowana. Mówiąc nie myślimy jak oddychamy, jak układamy wargi i język aby wypowiedzieć konkretne głoski. Dla dziecka ten skomplikowany proces stanowi wyzwanie często obarczone błędem. Podobnie jak podczas nauki chodzenia dziecko potyka się i zdarzają się upadki tak i podczas mówienia.

 

Większość rodziców zastanawia się w którym momencie skonsultować problem niepłynności mowy ze specjalistą. Badania wskazują, że u większości dzieci niepłyność sama ustąpi. Pamiętajmy jednak, że u ok 30% dzieci niepłynność utrwali się w formie jąkania. Zdecydowanie lepszym dla dziecka rozwiązaniem będzie konsultacja podczas, której logopeda i psycholog ocenią jak duże jest ryzyko utrwalenia niepłynności.

 

Dziecko w wieku przedszkolnym, dopiero uczy się kontrolować wszystkie te procesy. Cały czas w rozwoju mowy pojawiają się nowe głoski (sz,ż,cz,dź,r) nad którymi musi zapanować i umieć je we właściwych słowach użyć, cały czas uczy się też nowych słów i wyrażeń, poznaje nowe formy gramatyczne. Natłok bodźców z zewnątrz, doświadczanie emocjonalnie angażujących wydarzeń. W małej głowie powstaje wielowątkowe kłębowisko myśli, które trzeba wyrazić. A jak to zrobić kiedy język do końca się nie słucha, oddech robi co chce a i słów brakuje?

 

W mowie naszego malca zaczynają się więc pojawiać niepłynności. Dziecko powtarza głoski, sylaby, nieraz wyrazy lub nawet całe części zdania. Głoski mogą być przeciągane, co daje dziecku czas do pomyślenia nad kolejną częścią wypowiedzi. Pojawiać się mogą także wyrazy pomagające zebrać myśli „no i”...
Jeżeli niepłynności tej nie towarzyszą dodatkowe skurcze czy ruchy twarzy najczęściej jest diagnozowana jako rozwojowa niepłynność mowy. Występuje ona zwykle u dzieci pomiędzy 5 a 7 rokiem życia i jako jedyne z  zaburzeń logopedycznych mija z wiekiem, wraz z doskonaleniem się kompetencji językowych.

 

Rozwojowa niepłynność mowy często związana jest z brakiem koordynacji pomiędzy działaniem układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego, lub jest wynikiem zbyt szybkiego mówienie i nienadążania za tokiem myślowym. Dziecko mówiąc niepłynnie nie zdaje sobie sprawy z tego faktu, nie odczuwa żadnego związanego z tym dyskomfortu i nie powoduje to u niego niechęci do wypowiadania się.
W przypadku rozwojowej niepłynności mowy nie stosuje się specjalnych terapii logopedycznych. Ważne jest, aby nie uświadamiać dziecku tego jak mówi a samemu mówić do niego wolniej i dać mu czas na spokojne dokończenie wypowiedzi.
Jeżeli jednak u dziecka stwierdza się niepłynność mowy o większej częstotliwości niż 10 % wypowiedzi, oraz obserwuje się napięcia podczas mówienia, skurcze lub współruchy należy podejrzewać jąkanie. W tym przypadku dzieci są świadome niepłynnej mowy i bywa, że unikają mówienia.

 

Przyczyna powstania jąkania jest na ogół złożona. Należy brać pod uwagę czynniki predysponujące oraz konflikt emocjonalny, który przeżywa dziecko.
Terapia jąkania w odróżnieniu od rozwojowej niepłynności mowy powinna być prowadzona przez logopedę i psychologa specjalizującego się w terapii jąkania.

loading...
Kontakt telefoniczny504 097 657
Wiadomość e-mail info@psycholog-logopeda.pl
GabinetMilanówek, Warszawska 31