Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Sepcial Promotion

Jąkanie porównywane jest do góry lodowej. Ponad powierzchnią wody znajduje się to co jest widoczne dla rozmówcy. Ile znajduje się pod powierzchnią wody wie jedynie osoba przeżywająca to doświadczenie.

 

To jedna z najbardziej przykrych wad wymowy dotykająca ok. 1% ogółu ludności. Może być utrwaloną formą rozwojowej niepłynności mówienia lub zaburzeniem pojawiającym się w życiu dorosłym. Przejawia się zaburzeniami komunikacji słownej, trudnością w zachowaniu płynności mowy na skutek braku koordynacji układów oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Może być również efektem nadmiernych skurczów mięśni.

Jąkanie oznacza:

  • powtarzanie (mamo popopodaj mi),
  • przeciąganie (czaaasami nieeee mmmmmaaaaam),
  • pauzy (…..chcę …..oglądać ………telewizję),
  • zatrzymanie toku mowy (pozwala na chwilę odpoczynku),
  • wypełniacze, embołofrazje (ja yyyy kupię yyyy ten yyyy chleb),
  • problemy z oddychaniem (wydechy przed rozpoczęciem mówienia, wdechy w trakcie wypowiadania wyrazu),
  • współruchy (obejmują oczy, wargi, nogi oraz inne części ciała),
  • unikanie kontaktu wzrokowego.

 

Lepiej mówić jąkając się niż milczeć płynnie
Pamiętaj, że jąkasz się w dobrym towarzystwie:
Wergiliusz, Marilyn Monroe, Winston Churchill, Łukasz Golec, Bruce Willis,  Jurek Owsiak.

 

Jąkaniem określamy zwykle utratę kontroli nad wypowiedzią. Jest to usilna próba wypowiedzenia słów przy braku posłuszeństwa ze strony narządów artykulacyjnych, w odróżnieniu do zwykłej niepłynności, której doświadczamy wszyscy poprzez wahania i powtórzenia.
Osoby jąkające się unikają wybranych słów, wycofują się z pełnienia różnych ról społecznych i sytuacji zadaniowych, milczą w towarzystwie, więc często nie wiemy, że się jąkają.

Porozumiewania się - mówienie jest odczuwane przez osoby jąkające się jako sytuacja stresogenna często wiążą się z nimi przykre przeżycia. W konsekwencji pojawia się frustracja i lęk przed mówieniem. Obraz kliniczny jąkania jest zmienny i zależy od wielu czynników. Objawy mogą znikać lub ulegać złagodzeniu, bądź nasilać się w sytuacjach lękowych i chwilach silnego napięcia psychicznego (podczas mówienia w dużej grupie osób, w czasie rozmowy przez telefon) .
Większość jąkających się osób podziela opinię, że ukryte aspekty jąkania (lęk, zakłopotanie, zażenowanie, wstyd, napięcie) wpływają na utratę pewności siebie i wiary we własne możliwości.

 

Bywa, że dla osoby jąkającej się  strach przed wystąpieniem jąkania i przed reakcją otoczenia jest paraliżujący.
Na poziom lęku ma wpływ również to, jak osoba jąkająca się postrzega siebie. Im bardziej nasilone objawy jąkania, im bardziej osoba jąkająca się jest ambitna i zależna od opinii otoczenia, tym więcej zaniżonych aspiracji i nie podjętych działań. Milczenie wokół problemu jąkania w relacji z drugą stroną nie redukuje go, ale czyni jeszcze trudniejszym.

Pomoc Pacjentom jąkającym się

Zintegrowana Terapia Jąkania  to wielotorowa pomoc psychologiczna i logopedyczna osób jąkających się.
Różnorodność czynników wpływających na powstawanie jąkania powoduje, że konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki. Wszystkie osoby jąkające się poddawane są ocenie logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej orz (gdy są przesłania) kierowane są na badanie foniatryczne. Na podstawie wywiadu, przeprowadzonych badań, wyników konsultacji specjalistów (wyniki testów), opracowywany jest indywidualny program rehabilitacyjny. Uwzględnia on szeroko rozumianą terapię logopedyczną usprawniającą płynność mowy pacjenta, terapię psychologiczną, ćwiczenia relaksacyjne. Jednym z elementów terapii osób jąkających się jest metoda korekcji jąkania przy zastosowaniu Cyfrowego Korektora Mowy. Program Zintegrowanej Terapii Jąkania powstał na bazie doświadczeń własnych jąkających się (w przeszłości) terapeutów oraz na bazie wnikliwej analizy efektywnych metod terapii jąkania zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych.

 

loading...
Kontakt telefoniczny504 097 657
Wiadomość e-mail info@psycholog-logopeda.pl
GabinetMilanówek, Warszawska 31